Cập nhật thời khóa biểu CLB Thể thao, Tin học và Danh sách CLB Thể thao (áp dụng từ ngày 09/7/2018)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cập nhật thời khóa biểu môn Tin học, các CLB Thể thao và danh sách các CLB Thể thao được áp dụng từ ngày 09/7/2018 như sau. 

* Thời khóa biểu môn Tin học: Link

* Thời khóa biểu CLB Thể thao: Link

* Danh sách học sinh tham gia các CLB Thể thao: Link

Ban Giám hiệu