Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh 10+ năm học 2020-2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂN HỌC SINH 10+ 

NĂM HỌC 2020 - 2021

  •   Thời gian: 26/09/2020
  •   Địa điểm: Trường THPT CNN
  • Thành phần tham dự bắt buộc (ở 2 mốc thời gian Khai mạc chương trình và đêm Night):  Chi Uỷ , Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các tổ, Chủ tịch công đoàn, Cố vấn đoàn, Thư ký hội đồng, Giáo viên chủ nhiệm K52, Chi đoàn giáo viên, thầy Khanh, thầy Bình.
  • Thành phần khách mời: theo giấy mời

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

7h00 – 7h45

Khai mạc chương trình

 

2

7h45 – 11h30

Các hoạt động của chương trình

 

3

11h30 – 13h00

Nghỉ ngơi và ăn trưa

 

4

13h30 – 14h00

Farmtime cùng các thầy cô

 

5

14h00 – 16h30

Các hoạt động của chương trình

 

6

16h30 – 18h00

Nghỉ ngơi và ăn tối

 

7

18h00 – 21h45

Đêm night

 

Ghi chú: Thầy cô tham gia chương trình gửi xe ở nhà xe khoa Pháp.

BAN TỔ CHỨC