Danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 năm học 2017-2018

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 năm học 2017-2018 và lịch học như sau:

1. Danh sách lớp

- Danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 khối 10: Bấm vào đây để xem

- Danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 khối 11: Bấm vào đây để xem

- Danh sách các lớp Ngoại ngữ 2 khối 12: Bấm vào đây để xem

2. Lịch học NN2 

Bắt đầu từ ngày 18/9/2017
 

- Khối 10: Thứ 2 hàng tuần, buổi chiều, tiết 1-3
 

- Khối 11: Thứ 6 hàng tuần, buổi chiều, tiết 1-3
 

- Khối 12: Thứ 5 hàng tuần, buổi chiều, tiết 1-2, hoặc tiết 3-4 (chi tiết xem cụ thể: xem trong danh sách lớp) 

 

3. Phòng học

Xem trong danh sách lớp học ngoại ngữ 2.

 Ban Giám hiệu