Danh sách chia lớp ôn thi TN THPT năm học 2020-2021

Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo danh sách chia lớp ôn thi THPTQG 2020-2021 như sau

- Danh sách các lớp Tự nhiên: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp Xã hội: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Anh: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Nga: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Pháp: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Trung: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Đức: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Nhật: xem tại đây>>>

- Danh sách các lớp tiếng Hàn: xem tại đây>>>

BAN GIÁM HIỆU