Danh sách đội tuyển HSG Quốc gia chính thức năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách các đội tuyển HSGQG chính thức năm học 2019-2020 (ở phía dưới). Thời gian học: Từ ngày 21/10/2019, dự kiến đến hết ngày 09/01/2020. 

Môn: Tiếng Anh 

STT

Họ và tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Lớp
học

Ghi chú

 
 

1

Vũ Trần

Minh

20.08.2003

Hà Nội

Nam

11A7

 

 

2

Nguyễn Nhật

Nam

18.03.2003

Hà Nội

Nam

11A7

 

 

3

Mai Bằng

Lĩnh

28.09.2003

Hà Nội

Nam

11A1

 

 

4

Nguyễn Hoàng

Anh

01.09.2003

Hà Tây

Nam

11A7

 

 

5

Nguyễn Thái

12.02.2002

Hà Nội

Nam

12A

 

 

6

Nguyễn Hồng

Ngọc

16.07.2003

Hà Nội

Nữ

11A2

 

 

6

Phạm Minh

Phương

11.07.2002

Hà Nội

Nữ

12B

 

 

7

Nguyễn Như

Huyền

08.04.2002

Hòa Bình

Nữ

12K

 

 

8

Nguyễn Trần Dương

Minh

22.04.2003

Hà Nội

Nam

11A7

 

 

9

Nguyễn Bảo

Ngọc

24.06.2002

Hà Giang

Nữ

12B

 

 

10

Vũ Hà

My

09.06.2003

Hà Nội

Nữ

11A1

 

 
 

Môn: Tiếng Nga

             
                 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Lớp
học

Ghi chú

 
 

1

Lê Hồng

Ánh

17.2.2002

Hà Nội

Nữ

12S

 

 

2

Nguyễn Hà Thủy

Tiên

30.7.2002

Hưng Yên

Nữ

12S

 

 

3

Hoàng Quang

Thắng

25.2.2002

Lào Cai

Nam

12S

 

 

4

Đoàn Tài Lê

Minh

12.8.2003

Hà Nội

Nam

11B2

 

 

5

Trần Vân

An

24.11.2003

Hà Nội

Nữ

11B2

 

 
                 
 

Môn: Tiếng Pháp

     
                 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Lớp
học

Ghi chú

 
 

1

Vũ Thảo

Linh

05.12.2003

Hà Nội

Nữ

11C1

 

 

2

Nguyễn Thị Thu

05.06.2003

Hà Nội

Nữ

11C1

 

 

3

Nguyễn Hoàng Phương

Anh

24.08.2003

Hà Nội

Nữ

11C1

 

 

4

Bùi Thị Quỳnh

Giang

23.01.2003

Hà Nội

Nữ

11C1

 

 

5

Trần Trung

Nghĩa

23.08.2003

Hà Nội

Nam

11C1

 

 

6

Nguyễn Đỗ Trâm

Anh

22.06.2003

Hà Nội

Nữ

11C1

 

 
             
 

Môn: Tiếng Trung Quốc

             
                 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Lớp
học

Ghi chú

 
 

1

Đỗ Châu

Anh

04.03.2003

Hà Nội

Nữ

11E2

 

 

2

Vũ Hoàng Bình

An

29.10.2003

Hà Nội

Nữ

11E1

 

 

3

Nguyễn Lê

Minh

22.05.2003

Hà Nội

Nữ

11E1

 

 

4

Nguyễn Thu

Phương

01.03.2003

Lào Cai

Nữ

11E1

 

 

5

Ngô Linh

Chi

16.02.2003

Hà Nội

Nữ

11E1

 

 

6

Bằng

13.11.2003

Hà Nội

Nam

11E1

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU