Danh sách lớp môn học Ngoại ngữ chuyên khối 10 (2018-2019)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách lớp môn Ngoại ngữ chuyên khối 10 năm học 2018-2019 như sau: 

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Anh tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Nga tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Pháp tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Trung tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Đức tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Nhật tại đây>>>

- Xem danh sách lớp môn học tiếng Hàn tại đây>>>

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Lại Thị Phương Thảo