Danh sách phòng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010

I - Số báo danh và danh sách phòng thi 

Xin mời xem số báo danh và danh sách phòng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010 tại: 

• Danh sách phòng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010 

II - Lịch thi 

1. Thứ Sáu, ngày 04/6/2010 

+ Chiều: 15h00, học sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi. 

2. Thứ Bảy, ngày 05/6/2010 

+ Sáng: 8h00, thi môn Ngữ văn 

+ Chiều: 14h00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên 

3. Chủ Nhật, ngày 06/6/2010 

+ Sáng: 08 giờ 00, thi môn Toán 

+ Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ chuyên 

(Trong 2 ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục cần thiết

III - Chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin khác 

Xin mời xem chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin khác tại: 

• Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010

 Văn phòng PTCNN