Danh sách và thời khóa biểu các lớp TIn học và CLB hè năm học 2019-220

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh sách và thời khóa biểu các lớp Tin học và CLB GDTC hè năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Xem thời khóa biểu CLB hè tại đây: /sites/default/files/u364/tkb_clb_he.docx

Xem danh sách các CLB hè tại đây: /sites/default/files/u364/danh_sach_clb_he_2019-2020.xlsx

Xem thời khóa biểu Tin học hè tại đây: /sites/default/files/u364/tkb_tin_hoc_he.xlsx

Xem danh sách lớp Tin học hè tại đây: /sites/default/files/u364/danh_sach_lop_tin_hoc_he_2019-2020.xlsx

  • Do lớp Patin ko đủ học sinh đăng ký nên không tổ chức CLB Patin, những học sinh đã đăng ký CLB Patin sẽ được lựa chọn 1 CLB khác để theo học.
  • Học sinh được thay đổi CLB khác (với điều kiện CLB đó còn chỗ) để phù hợp với TKB học của bản thân, thời gian thay đổi CLB từ 05/07/2019 đến hết ngày 08/07/2019. Sau ngày 08/07/2019 sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi CLB nào nữa.

BAN GIÁM HIỆU