Kết quả thi Học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018

Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành QĐ số 3630/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2018 về việc công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp ĐHQGHN cho 66 học sinh của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (xem file ảnh dưới).

Chứng nhận giải thưởng Học sinh giỏi sẽ được trao cho học sinh vào đợt sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019. 

Xin chúc mừng các em!