Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2015

HĐTS lớp10 THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2015 thông báo điểm thi tuyển sinh, điểm chuẩn, thủ tục xin phúc khảo, hệ không chuyên. Học sinh trúng tuyển nhập học vào thứ Bảy ngày 20/6.

1 - Xem điểm thi theo số báo danh: Bấm vào đây để xem điểm thi

2 - Xem số báo danh theo họ tên: Bấm vào đây để xem thông tin về số báo danh và phòng thi

3 - Xem điểm chuẩn: Bấm vào đây để xem điểm chuẩn tuyển sinh

4 - Xem thông báo về nhập học, phúc khảo và hệ không chuyên: Bấm vào đây để xem thông báo về nhập học, phúc khảo và hệ không chuyên

5 - Mẫu lý lịch của hệ chuyên: Bấm vào đây để tải về mẫu lý lịch của hệ chuyên

 FLSS News