Lịch học bồi dưỡng kiến thức từ lớp 4 đến lớp 12

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch học các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 như sau:
 
Đăng kí học tại phòng 101 của nhà trường hoặc qua hotline: Mr Tuấn - 0909.555577
 
Từ lớp 4 đến lớp 9

Tải về bản in: Bấm vào đây để tải về PDF file của lịch học các lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Từ lớp 10 đến lớp 12

Tải về bản in: Bấm vào đây để tải về PDF file của lịch học các lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9

 Ban Truyền thông