Thời khóa biểu học kì II năm học 2015-2016 (áp dụng từ 11/01/2016)

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo thời khóa biểu học kì II năm học 2015-2016 áp dụng từ ngày 11/01/2016 như sau:

1. Thời khóa biểu

Bấm vào đây để xem thời khóa biểu

2. Phân công phòng học tiếng

Bấm vào đây để xem phân công phòng học tiếng

3. Thời khóa biểu và phân công phòng học môn Ngoại ngữ 2

Bấm vào đây để xem thời khóa biểu và phân công phòng học Ngoại ngữ 2

4. Thời khóa biểu hai môn Thể dục và Tin học của khối 10

Bấm vào đây để xem thời khóa biểu hai môn Thể dục và Tin học của khối 10

 Ban Truyền thông