Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021 (Lần 1)

Học sinh xem thời khóa biểu học tập Học kỳ I, năm học 2020-2021 tại đây>>>

- Các lớp học ngoại ngữ 2 bắt đầu vào ngày 14/9/2020. Học sinh xem danh sách lớp học Ngoại ngữ 2 trên website. Danh sách sẽ được đăng tải trên website chậm nhất vào ngày 10/9/2020. 

- Các câu lạc bộ thuộc bộ môn Giáo dục Thể chất bắt đầu vào ngày 21/9/2020. Học sinh đọc thông báo về việc đăng ký học các câu lạc bộ GDTC trên website của Nhà trường (Thông báo được đăng tải chậm nhất vào ngày 10/9/2020). 

Nhà trường đề nghị tất cả học sinh nghiêm túc học tập theo thời khóa biểu; chuẩn bị sẵn sàng sách, vở và các tài liệu, vật dụng phục vụ cho năm học mới. 

Chúc các con có một năm học thật nhiều niềm vui!

BAN GIÁM HIỆU