Thông báo chương trình học hè tại Đức, Pháp, Bỉ và các chương trình Đức-Bỉ-Hà Lan-Hungari-Áo, Pháp-Bỉ-Hà Lan hè 2019

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo các chương trình học tập tại Đức, Pháp, Bỉ hè năm 2019 và các chương trình chi tiết như sau: 

Thông báo Chương trình học hè 2019 tại Đức tại đây >>>

Thông báo Chương trình học hè 2019 tại Pháp tại đây >>>

Đơn đăng ký tham gia chương trình học hè 2019 tại Đức tại đây>>>

Đơn đăng ký tham gia chương trình học hè 2019 tại Pháp tại đây>>>

Chương trình chi tiết Đức-Bỉ-Hà Lan-Hunggrari-Áo hè 2019 tại đây>>>

Chương trình chi tiết Pháp-Bỉ-Hà Lan hè 2019 tại đây>>>

BAN HTPT