Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/03/2021

Căn cứ thông báo số 245/TB-ĐHNN của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Thực hiện việc vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa triển khai kế hoạch học tập năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/03/2021 như sau:

1. Học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ học trở lại bình thường từ ngày 08/03/2021.

2. Cán bộ viên chức và học sinh trở về Hà Nội từ ngày 03/03/2021 PHẢI CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ tại địa phương/nơi ở.

Lưu ý:

- Đối với những người trở về từ 4 địa phương của Hải Dương gồm: TP Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giảng cần thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ khi rời Hải Dương.

- Trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương có thể quay trở lại học tập, làm việc. Cán bộ viên chức đồng thời báo cáo cho Trường, học sinh báo cáo cho Phòng CT&CTHSSV.

BAN GIÁM HIỆU

Toàn văn Thông báo số 245/TB-ĐHNN của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: