Thông báo lịch làm việc, SBD, quy chế phòng thi của kì thi chuyển hệ năm học 2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC 
KỲ THI TUYỂN BỔ SUNG HỆ CHUYÊN NH 2016-2017
Ngày thi:  15/01/2017   

Lưu ý: Thí sinh đi thi mang theo:
-          Thẻ học sinh/hoặc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản gốc, còn giá trị)
-          Bút mực hoặc bút bi
 

THỜI GIAN CÔNG VIỆC HIỆU LỆNH GHI CHÚ
7h15 TĐ và ban TK có mặt tại PĐT để nhận tài liệu thi.
7h30 CBCT có mặt tại địa điểm thi.
7h30-07h55 Điểm danh CBCT.   Thư ký
Đọc quyết định thành lập HĐT. Chủ tịch hội đồng
CBCT thi bốc thăm phòng thi và nhận đề thi, phiếu trả lời, túi đựng tài liệu, phương án đánh số báo danh. Thư ký
08h00 Thí sinh (TS) có mặt tại địa điểm thi    
7h55-8h20 CBCT về phòng thi đánh số báo danh.    Thí sinh không được phép vào phòng thi nếu không có thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân. THÍ SINH KHÔNG LÀM GIẤY CAM ĐOAN.
 
CBCT gọi TS vào phòng, kiểm tra giấy tờ tùy thân có dán ảnh, chỉ cho TS mang vào phòng thi bút bi/mực.
CBCT phổ biến quy chế phòng thi cho TS.
08h20 - CBCT phát giấy nháp, phiếu trả lời 
- CBCT hướng dẫn TS điền thông tin và ký vào phiếu trả lời sau khi TS ghi đầy đủ thông tin. 
- CBCT ghi rõ môn thi và thời gian thi lên bảng.
Thông báo qua loa tổng
 
8h25 -CBCT giơ cao túi đề thi còn niêm phong, bóc và phát cho các TS. Yêu cầu các TS kiểm tra đề thi (số trang, chất lượng photo). Nếu có sai sót gì về đề thi phải thông báo ngay với CBCT để đổi đề mới. Sau khi kiểm tra đề thi, CBCT yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin vào phần phách, và gấp đề thi về trang đầu tiên.
-CBCT cho thí sinh ghi mã đề thi vào Danh sách dự thi.
 
Thông báo qua loa tổng
 
- CBCT yêu cầu TS kiểm tra thông tin trên tờ danh sách và tự sửa nếu có sai sót.
- CBCT không làm việc riêng trong thời gian làm nhiệm vụ.
- Khi có trường hợp TS vi phạm quy chế, CBCT thông báo cho TS và lập biên bản tại phòng thi.
Đối với TS bị đình chỉ thi, CBCT lập biên bản, thu lại toàn bộ đề thi, PTL và mời TS ra khỏi phòng thi.
Cuối buổi thi CBCT lập danh sách vi phạm theo mẫu và nộp lại cho ban chỉ đạo.
8h30  
Bắt đầu tính thời gian làm bài. Thời gian: 150 phút.
 
 Thông báo qua loa tổng
 
11h00 -Hết thời gian làm bài. CBCT thu bài thi và cho thí sinh ký vào danh sách nộp bài.
 
-CBCT thu lại toàn bộ đề thi. 
 Thông báo qua loa tổng
 
 
11h00-11h30 CBCT về phòng chỉ đạo thi để nộp bài thi.   Các thư ký thu bài theo nhóm phòng thi
GHI CHÚ:   Hội đồng thi không chịu trách nhiệm về tư trang của TS.

 

CHÚ Ý

Bấm vào đây để xem SBD và phòng thi

Bấm vào đây để xem quy chế phòng thi

 Ban Truyền thông