Thông báo (số 1) về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (Vòng sơ khảo cấp trường)

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 332 /TB-THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO (số 1)

Về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (Vòng sơ khảo cấp trường)

Hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2021” do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; thực hiện Thông báo số 565/TB-ĐHNN ngày 28/4/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Vòng sơ khảo cấp trường cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2021” với các nội dung chi tiết như sau:

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Khơi dậy niềm đam mê đọc sách với lứa tuổi thanh thiếu niên, thúc đẩy, khuyến khích phong trào đọc sách, góp phần hình thành kĩ năng và thói quen đọc sách trong thế hệ trẻ.

- Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng (yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội).

2. ĐỐI TƯỢNG:

- Khối 10 và 11: các lớp tham gia 100%. Mỗi lớp tham gia tối thiểu 70%.

- Khối 12: khuyến khích các lớp tham gia, không bắt buộc.  

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

            - Thời gian nhận bài thi: từ ngày 24/5/2021 – 20/06/2021

            - Địa chỉ nhận bài: https://bit.ly/3hucfEq

* Lưu ý: Thí sinh có thể phải nộp bản cứng khi được yêu cầu.

4. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI:

            Học sinh dự thi được chọn một trong 03 đề sau đây:

            Đề 1:

            - Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

            - Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

            Đề 2:

            - Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa)

            - Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

            Đề 3:

            - Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà em đã đọc (khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ Tiếng Anh/Tiếng Nga/Tiếng Pháp/Tiếng Trung/Tiếng Đức/Tiếng Nhật/Tiếng Hàn)

            - Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

            * Lưu ý:

            + Xét giải cấp Trường đối với các bài thi song ngữ bằng Tiếng Anh/Tiếng Nga/Tiếng Pháp/Tiếng Trung/Tiếng Đức/Tiếng Nhật/Tiếng Hàn.

            + Xét giải cấp ĐHNN đối với các bài thi song ngữ bằng Tiếng Anh. Các bài thi đạt giải cao nhất cấp ĐHNN sẽ được lựa chọn gửi lên Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để dự thi vòng Chung kết.

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

5.1 Cơ cấu giải thưởng và quyền lợi:

Tổng số giải thưởng: 26 giải. Trong đó bao gồm:

- 01 giải Nhất

- 03 giải Nhì

- 04 giải Ba

- 05 giải khuyến khích

- 05 giải Tập thể

- 08 giải hạng mục theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

     + Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

     + Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;

     + Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;

     + Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;

     + Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

     + Câu chuyện viết tiếp hay nhất;

     + Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;

     + Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

* Lưu ý:

 - Thí sinh nộp bài tham dự đáp ứng đầy đủ yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2021” cấp Trường.

 - Với mỗi cá nhân tham gia, chi Đoàn được cộng 2 điểm vào điểm tổng kết chi Đoàn cuối kỳ.

- Với các Chi đoàn không đạt tối thiểu 70% học sinh tham gia thì sẽ bị trừ 2 điểm với mỗi học sinh không tham dự.

6. HỖ TRỢ LIÊN HỆ

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, lớp trưởng các lớp có thể trực tiếp liên hệ với cô Đỗ Phương Anh – Cố vấn Đoàn Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ để được hỗ trợ, giải quyết (Số điện thoại: 0981044561, hoặc email: dophuonganh.cnn@gmail.com).

Nhà trường đề nghị các lớp nghiêm túc triển khai theo kế hoạch trên.  

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

  • BGH Trường ĐHNN (để b/c);
  • GVCN khối 10, 11, 12 (để ph/h); 
  • Học sinh khối 10, 11, 12 (để t/h);
  • PHHS (để ph/h);
  • Lưu: PA (03), VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

           

                                                                                                             

 

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021

 

  1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………...

Lớp:………………………………………            Trường: …………………………………………………………

Quận/Huyện:………………………………    Tỉnh/Thành phố:………………………………………………

Số điện thoại cá nhân (nếu có):………………………………………………………………………………

Email (nếu có): …………………………………………………………………………….………………………

 

  1. Thông tin trường

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Thầy/Cô phụ trách cuộc thi: Cô Đỗ Phương Anh

Số điện thoại cá nhân: 098 1044 561

Email: dophuonganh.cnn@gmail.com

 

  1. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/mẹ:.…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…..…………………………………………………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………..……………                             Email: …………………………………………

Địa chỉ gia đình: …..……………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                        THÍ SINH ĐĂNG KÍ THÔNG TIN

                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)