Thông báo (số 1) v/v tổ chức Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 326 /TB-THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO (số 1)

Về việc tổ chức Chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại Ngữ 2021”

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức chương trình hoạt động ngoại khoá thường niên Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 19h00, thứ Bảy ngày 10/04/2021 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo- Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đối tượng: Các lớp khối 10 và 11, và các câu lạc bộ.

3. Yêu cầu, tiêu chí:

3.1. Về nội dung: Các tiết mục đăng ký tham dự cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:

- Thể hiện bản sắc văn hoá và ngôn ngữ của thứ tiếng mình theo học;

- Không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm về: kì thị giới tính, chính trị-xã hội, tôn giáo, sắc tộc.

3.2. Thể loại: tốp ca, đơn ca, song ca, kịch, nhạc kịch, thời trang, nhảy, múa, ảo thuật

3.3. Thời gian biểu diễn: tối đa 7 phút/ tiết mục

Số lượng các tiết mục dự kiến: Tiếng Anh: 5-7, Tiếng Pháp: 2, Tiếng Nga: 1, Tiếng Trung: 2, Tiếng Đức: 2, Tiếng Nhật: 2, Tiếng Hàn: 1, Câu lạc bộ: 3

3.5. Tiêu chí chấm: Theo thang điểm 100.

-  Thời gian: 20 điểm (quá 30s trừ 2.5 điểm, quá 60s trừ 5 điểm, quá 90s trừ 7.5 điểm, quà 120s trừ 10 điểm)

-  Nội dung tiết mục: 20 điểm

-  Xử lý sân khấu: 20 điểm

-  Phong cách biểu diễn: 20 điểm

-  Trang phục, đạo cụ:  20 điểm

4. Cơ cấu giải thưởng

- 1 giải đặc biệt: 3.000.000 đ

- 2 giải Nhất: mỗi giải 2.000.000 đ

- 3 giải Nhì: mỗi giải 1.500.000 đ

- 4 giải Ba: mỗi giải 1.000.000 đ

- 7 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000 đ

5. Đăng ký tiết mục:

5.1. Số tiết mục và thời hạn đăng ký:

- Mỗi lớp đăng ký tối đa 2 tiết mục.

- Thời hạn đăng ký: trước 16h00, ngày 27/03/2021.

5.2. Hình thức đăng ký: Các lớp đăng ký theo đường link sau:

https://forms.gle/QgqCtUGyEBJemdvs8

6. Kế hoạch tổ chức:

6.1. Đơn vị đầu mối triển khai: Tổ Tiếng Anh và Tổ Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật-Hàn, BCH Liên chi Đoàn.

6.2. Các hoạt động chính:

- Tuyển MC: Ứng cử viên tham gia phỏng vấn vào 27/03/2021.

- Vòng sơ loại: Tổ chức theo các khối tiếng theo lịch của từng khối. Hoàn thành trước ngày 03/4/2021.

- Tổng duyệt: Từ 13h00 đến 18h00 ngày 03/04/2021 tại Hội trường Vũ Đình Liên.

- Chạy thử chương trình: 9h00 ngày 10/04/2021 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.

- Biểu diễn đêm Chung kết: 19h00 ngày 10/04/2021 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.

7. Hỗ trợ, tư vấn các khối lớp:

Nếu cần hỗ trợ, tư vấn, lớp trưởng các  lớp có thể liên hệ trực tiếp với các thầy cô qua các số điện thoại sau:

- Lớp 10 – khối tiếng Anh: cô Nguyễn Thu Hằng (ĐT: 0932219696);

- Lớp 11 – khổi tiếng Anh: cô Trần Thanh Hương (ĐT: 0903486595);

- Khối tiếng Nga: cô Nguyễn Ngọc Lan (ĐT: 0938692586)

- Khối tiếng Pháp: cô Phan Quỳnh Hương (ĐT: 0914602291)

- Khối tiếng Trung: cô Nguyễn Thị Thu Hà (ĐT: 0978387968)

- Khối tiếng Đức: cô Phạm Thị Thanh Tú (ĐT: 0936019598)

- Khối tiếng Nhật: cô Trần Kiều Hưng (ĐT: 0919561315)

- Khối tiếng Hàn: cô Nguyễn Hương Giang (ĐT: 0988659553)

Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các lớp nghiêm túc triển khai theo kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn gì đề phát sinh, thầy cô chủ nhiệm các lớp có thể trao đổi trực tiếp với các đ/c tổ trưởng của hai tổ Ngoại ngữ để được giải quyết. 

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

  • BGH Trường ĐHNN (để b/c);
  • GVCN khối 10, 11; 
  • Học sinh khối 10, 11;
  • Lưu: VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo