Thông báo thi tuyển bổ sung hệ chuyên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2019-2020

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2019 – 2020;

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thi tuyển bổ sung cho hệ chuyên lớp 10 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xét tuyển:

Theo Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 11 Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Là học sinh hệ không chuyên đang học lớp 10 các thứ tiếng Anh, Pháp và Hàn Quốc; có hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Giỏi ở năm học 2019-2020.

3. Chỉ tiêu bổ sung:

Tổng chỉ tiêu: 52 học sinh (trong đó tiếng Anh: 39, tiếng Pháp: 08, tiếng Hàn Quốc: 05).

4. Môn thi:

          Môn Ngoại ngữ chuyên (là môn Ngoại ngữ 1 học sinh đang học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).

          Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề).

5. Định dạng đề thi:

          Xem phụ lục kèm theo thông báo này tại đây>>>

6. Đăng kí thi:  

          - Thời gian đăng kí từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 15/7/2020.

          - Địa điểm đăng kí: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

7. Lệ phí thi: 200.000 đồng/học sinh.

8. Lịch thi: 8h00, ngày 21/07/2020 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

9. Công bố kết quả thi:

          Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 01/08/2020 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN.

Xem toàn văn thông báo tại đây>>>