Thông báo trúng tuyển vào đại học chính quy có điều kiện đối với thành viên trong đội tuyển HSG Quốc gia năm 2019 và HSG cấp ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa mới ban hành Thông báo trúng tuyển có điều kiện vào đại học chính quy cho đối tượng học sinh Giỏi cấp ĐHQGHN và thành viên chính thức của đội tuyển HSGQG năm 2019. Chi tiết thông báo tại link.