Thông báo tuyển bố sung hệ chuyên lớp 10 năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
           
Số: 1249/TB-ĐHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO  

Về việc thi tuyển bổ sung hệ Chuyên lớp 10 năm học 2014 - 2015­­­­­­­

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Phổ thông Chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi bổ sung Điều 23, 24 tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ năm học  2014-2015.

Căn cứ kết quả tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thi tuyển bổ sung cho hệ chuyên lớp 10 năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Là học sinh hệ không chuyên đang học lớp 10 tuyển sinh năm 2014, có hạnh kiểm xếp loại tốt và học lực xếp loại giỏi ở học kỳ I năm học 2014 - 2015.

2. Chỉ tiêu bổ sung: Tổng chỉ tiêu: 100 học sinh, trong đó

Tiếng Anh: 50, Tiếng Nga: 10, Tiếng Pháp: 15, Tiếng Trung: 05, Tiếng Đức: 10 và Tiếng Nhật: 10.

3. Môn thi:

          Là môn ngoại ngữ học sinh đang học tại các lớp Chuyên Ngoại ngữ.

          Thời gian làm bài 150 phút theo hình thức thi tự luận.

4. Nguyên tắc xét tuyển:

Theo Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 bổ sung sửa đổi tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014.

Học sinh tham khảo trên Website: http://www.ulis.vnu.edu.vnhttp://www.flss.edu.vn

5. Lệ phí thi: 200.000 đồng

6. Lịch thi: 07giờ 30, Thứ Ba, ngày 06/01/2015 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Kết quả công bố ngày 19/01/2015, tại Website trên.
 

 
 
Nơi nhận:
- ĐHQGHN (Báo cáo);
- BGH (Báo cáo);
- THPT CNN (Thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đỗ Tuấn Minh

 FLSS News