Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 4/5/2020 đến ngày 09/5/2020

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch học tập từ ngày 4/5-9/5 như sau:

1. Đối với khối 12: học sinh quay trở lại trường học tập 9 môn học (Toán, Văn, Ngoại ngữ chuyên, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) theo thời khoá biểu. Môn Ngoại ngữ 2 tiếp tục học trực tuyến.

* Một vài lưu ý:

- Các lớp học sẽ được sắp xếp sao cho đảm bảo việc giãn cách về không gian và thời gian.

- Học sinh xem thời khoá biểu và danh sách lớp học trên website của Nhà trường chậm nhất vào Thứ Bảy tuần này, ngày 02/5/2020.

- Nhà trường sẽ đăng tải trên website hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho HS trước khi đến trường và trong thời gian tại trường.

2. Đối với khối 10, 11: Tiếp tục học trực tuyến các môn học theo TKB mới. Học sinh cập nhật thời khoá biểu trên website của Nhà trường.

Dự kiến cả ba khối sẽ đi học trở lại tại trường bình thường từ ngày 11/5/2020.

Đề nghị các em học sinh lưu ý thực hiện.

BAN GIÁM HIỆU