Thông báo về kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh vòng 1, năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển HSG Quốc gia vòng 1 năm học 2020- 2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi: trước ngày 05/08/2020

2. Ngày thi: 13.08.2020

3. Nội dung thi: Nghe, Đọc, Viết, Từ vựng-Ngữ pháp. Thời gian: 180 phút

4. Điều kiện đăng ký dự thi:

   a. Đối với học sinh chuyên tiếng Anh:
 - Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt

- Điểm tổng kết tiếng Anh cả năm từ 8,0 trở lên

   b. Đối với học sinh chuyên các thứ tiếng còn lại:

- Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt

- Có chứng chỉ thi IELTS đạt từ 7.0 trở lên hoặc VSTEP đạt từ 8.5 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày thi)

*Lưu ý:  Học sinh đã tham dự Đội tuyển HSG Quốc gia chính thức năm học 2019-2020 được xét miễn thi chọn đội tuyển vòng 1.

5. Nơi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi:

 - Học sinh đăng kí theo đường link : https://bit.ly/2NhbVsl

- Lệ phí thi: 100,000 đồng/học sinh

Học sinh nộp trực tiếp cho các giáo viên phụ trách khối tiếng Anh 10 và 11 trước ngày 08.07.2020:

+ K10: cô Nguyễn Thu Hằng, ĐT: 093 2219 696

+ K11: cô Phạm Thị Mai Hương, ĐT: 090 4333 500

* Lưu ý: Nhóm trưởng tổng hợp danh sách, lệ phí thi nộp cho cô Ngô Thị Thủy (VP) trước ngày 15/07/2020.

6. Danh sách phòng thi và số báo danh dự thi:

Học sinh xem trên website của Nhà trường trước ít nhất 03 ngày thi.