Thông báo về kỳ thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia Vòng 1 năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển HSG Quốc gia vòng 1, năm học 2017-2018 như sau:

1. Đội tuyển tiếng Anh: 

- Thời gian đăng ký dự thi: trước ngày 5/8/2017

- Ngày thi: 16/8/2016 (cả ngày)

- Điều kiện đăng ký dự thi:

    + Đối với học sinh chuyên tiếng Anh: Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Điểm tổng kết tiếng  Anh cả năm từ 8,0 trở lên.

    + Đối với học sinh chuyên các tiếng còn lại: Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Có chứng chỉ thi IELTS đạt từ 7.0 trở lên hoặc VSTEP đạt từ 8.5 trở lên (còn thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày thi).

- Nơi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi: GV tiếng Anh dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng-Ngữ pháp.

2. Đội tuyển tiếng Nga-Pháp-Trung

- Thời gian đăng ký dự thi: trước ngày 5/8/2017.

- Ngày thi: 13h30, ngày 18/8/2017.

- Điều kiện đăng ký dự thi: Điểm tổng kết môn ngoại ngữ chuyên từ 8.0 trở lên.

- Nơi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi: GV dạy Ngoại ngữ các lớp.

- Lệ phí thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi:  Nghe, Đọc, Viết, Từ vựng – Ngữ pháp

*Lưu ý:  Học sinh đã tham dự đội tuyển HSG Quốc gia chính thức năm học 2016-2017 được xét miễn thi chọn đội tuyển vòng 1.
 

                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
 
 
Lại Thị Phương Thảo

 

 Ban Truyền thông