Thông báo về kỳ thi chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQGHN môn tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn vòng 1, năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQGHN môn tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn vòng 1, năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi: trước ngày 15/09/2021

2. Ngày thi: 22/9/2021

3. Nội dung thi: Nghe, Đọc, Viết, Từ vựng-Ngữ pháp. Thời gian: 120 phút

4. Điều kiện đăng ký dự thi:

Học sinh đạt học lực Khá trở lên, hạnh kiểm Tốt và điểm tổng kết môn Ngoại ngữ cả năm từ 8,0 trở lên.

5. Nơi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi:

 - Học sinh đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi với giáo viên dạy Ngoại ngữ các lớp.

- Lệ phí thi: 100,000 đồng/học sinh

6. Danh sách phòng thi và số báo danh dự thi:

Học sinh xem trên website của Nhà trường trước ít nhất 02 ngày thi. Học sinh có thể liên hệ với các giáo viên phụ trách khi cần thiết.

-         Tiếng Đức: Cô Phạm Thị Thanh Tú, 0936 019 598

-         Tiếng Nhật: Cô Trần Kiều Hưng, 0919 561 315

-         Tiếng Hàn: Cô Nguyễn Hương Giang, 0988 659 553.