Thông báo về thời gian tập trung học sinh khối 10, ngày tựu trường và lịch học kì I năm học 2017-2018 (New: TKB học kì 1)

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo về thời gian tập trung học sinh khối 10, ngày tựu trường và lịch học kì I năm học 2017-2018 như sau:

1. Tập trung học sinh khối 10

 • Thời gian: Thứ Sáu ngày 11/8/2017
 • Nội dung:
  • Từ 7h15-8h30: Tập trung tại sân trường
  • Từ 8h30-10h30: Làm việc với giáo viên chủ nhiệm về công tác tổ chức lớp tại phòng học của lớp

2. Ngày tựu trường

  • Thời gian: Thứ Hai ngày 14/8/2017 (cả ba khối 10, 11, 12)
  • Sau giờ Sinh hoạt lớp, học sinh toàn trường học tập theo Thời khóa biểu
  • Thời khóa biểu: Bấm vào đây để xem

  3. Lịch học kì 1 năm học 2017-2018
   

  NGÀY THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  17/7 Hai Sáng Tập huấn kì thi ĐGNL ngoại ngữ cho HS khối 10
  20/7 Năm Sáng Hội nghị CBVC
  29/7 Bảy Cả ngày Thi ĐGNL ngoại ngữ đầu vào (khối 10)
  02/8   Hội nghị đức dục
  05/8 Bảy   Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022
  11/8 Sáu Sáng Tập trung HS khối 10
  14/8 Hai Sáng Toàn trường bắt đầu học theo TKB
  16/8 Cả ngày Thi chọn đội tuyển HSGQG môn Tiếng Anh (vòng 1)
  18/8 Sáu Cả ngày Thi chọn đội tuyển HSGQG môn Tiếng Nga, Pháp, Trung (vòng 1)
  19/8 Bảy Sáng Họp hội cha mẹ học sinh khối 10 (toàn thể, từng lớp)
  26/8 Bảy Cả ngày Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh (10+)
  04/9 Hai   Nghỉ bù Quốc khánh
  05/9 Ba Sáng Lễ khai giảng năm học 2017-2018
  10/9 CN   Họp hội Cha mẹ học sinh lần 1 (khối 11 và khối 12)
  11/9 Hai Một tuần Học môn GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN ĐHQGHN
  17/9 CN
  27/9 Chiều Kiểm tra sổ sách lần 1
  08/10 CN Cả ngày Thi chọn đội tuyển HSGQG (chính thức) và thi chọn HSG ĐHQGHN
  23/10 Hai Một tuần Tổ chức thi hùng biện Tiếng Anh
  29/10 Bảy
  13/11 Hai Một tuần Bồi dưỡng chuyên môn học kì I
  18/11 Bảy
  22/11 Chiều Kiểm tra sổ sách lần 2
  04/12 Hai Hai tuần Ôn tập và thi học kỳ I
  16/12 Bảy
  18/12 Hai Một tuần GVBM làm điểm tổng kết học kỳ I
  23/12 Bảy
  25/12 Hai   GVCN tính điểm TB chung, xếp loại HL và HK học kì I
  27/12 Chiều Họp GVCN thông qua xếp loại và xét thi đua học kì I
  28/12 Năm Hai ngày Lễ báo công dâng Bác tại K9 và đêm lửa trại tại Ba Vì (HS khối 12)
  29/12 Sáu
  30/12 Bảy   Nghỉ học kì I

   

   Ban Giám hiệu