Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho các trường THPT Chuyên trên toàn quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho các trường THPT chuyên trên toàn quốc năm 2018

Thực hiện kế hoạch của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội được giao nhiệm vụ là đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Quốc gia cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc năm 2018.

Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Quốc gia – National English Speaking Contest 2018, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên, nhằm mục đích:
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo cơ hội cho học sinh phát triển và thể hiện khả năng nói tiếng Anh; qua đó góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và năng lực hùng biện bằng tiếng Anh.
- Đẩy mạnh phong trào học tập tiếng Anh cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường

TÊN GỌI VÀ CHỦ ĐIỂM CUỘC THI 
- Tên gọi: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Quốc gia 2018 
- Tên tiếng Anh: National English Speaking Contest 2018
- Chủ điểm Cuộc thi: Our Future Life

THỜI GIAN CUỘC THI
- Vòng 1: Thi tại các đơn vị (02/08/2018)
- Vòng 2: Sơ loại (30/08/2018
- Vòng 3: Chung kết (03/11/2018)

Chi tiết thông báo xem tại: http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-ve-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-2018-cho-hoc-sinh-cac-truong-thpt-chuyen-toan-quoc/

Download thông báo tại: http://ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2018/07/H%C3%B9ng-bi%E1%BB%87n-ti%E1%BA%BFng-Anh-Qu%E1%BB%91c-gia-2018.pdf

Download mẫu phiếu xác nhận dự thi tại: http://ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2018/07/Phi%E1%BA%BFu-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-d%E1%BB%B1-thi.pdf

 

FLSS Media