Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT CNN năm 2017 (đợt 2 - ngày 16/4/2017) dưới hình thức ONLINE

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số: 422 /TB- ĐHNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 
THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017đợt 2 ngày 16.04.2017

Ngày  18.01.2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có thông báo số 77 /TB- ĐHNN về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017. Theo kế hoạch, Trường sẽ tổ chức 02 đợt tư vấn, vào ngày 19.02.2017 và ngày 16.04.2017.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo chuyển hình thức tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 2 ngày 16.04.2017 sang tư vấn trực tuyến online.

Thời gian: từ 8h00 – 11h30 ngày 16.04.2017.
Học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm xin thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis/

Bước 2: Tìm mục “TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 TỪ 08H00 ĐẾN 11H30 NGÀY 16/4/2017”

Bước 3: Đặt câu hỏi bằng cách bấm vào “bình luận”

Ngoài ra, Quý phụ huynh và các em học sinh cũng có thể tham khảo các thông tin về tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ đã được đăng tải trên website: ulis.vnu.edu.vn, mục Đào tạo/Đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ/.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline: 0979292969 hoặc (04) 3 7548137

Trân trọng thông báo./.
 

 Nơi nhận:
  • Các đơn vị trong và ngoài Trường;
  • THPT CNN (để phối hợp);
  • TT CNTT, TT&HL(để phối hợp);
  • TT Khảo thí (để phối hợp);
  • Lưu: HCTH, ĐT, Vh30.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (đã ký)
 
 
Đỗ Tuấn Minh

 Ban Truyền thông