Thông báo về việc điều chỉnh cấu trúc bài thi và hình thức thi Kỳ thi chọn đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 1 môn Tiếng Anh, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
Số: 345/TB- THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh cấu trúc bài thi và hình thức thi Kỳ thi chọn đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia vòng 1 môn Tiếng Anh, năm học 2021-2022

1. Ngày thi chính thức: 10.08.2021

- Sáng 10.08.2021: Viết (Nghe, Đọc, Viết luận, Từ vựng-Ngữ pháp). Thời gian thi: 120 phút

- Chiều 10.08.2021: Nói. Thời gian thi: 5 phút/ 1 học sinh.

2. Hình thức thi:

- Trực tuyến

- Tập huấn thi: 9h00 sáng ngày 07.08.2021 (thứ 7)

 Zoom ID: 6360798581                            Pass: 561231

(Giáo viên sẽ duyệt thí sinh vào phòng dựa theo danh sách đã đăng kí. Thí sinh vào đặt tên theo cú pháp LỚP – TÊN, ví dụ A1 K52 - Phạm Văn A)

3. Cấu trúc bài thi

3.1. Bài thi Viết (75 điểm)

- Bài thi Nghe (15 điểm): 2 phần, mỗi phần được nghe 1 lần

- Bài thi Từ vựng-Ngữ pháp (20 điểm): 3 phần

- Bài thi Đọc hiểu (15 điểm): 2 phần

- Bài thi Viết luận (25 điểm): 1 phần

3.2. Bài thi Nói (25 điểm)

- Giám khảo cho bốc thăm mã số đề, thí sinh có 1 phút chuẩn bị và nói trong thời gian 3 phút.

4. Danh sách phòng thi và số báo danh dự thi:

https://drive.google.com/file/d/1nwIMGXggglqWqhLryXSPOAD6HBu98R1Y/view?usp=sharing

5. Công bố kết quả thi: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thi.

6. Thời gian học đội tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 16/8/2021.

(Nếu có sai sót, thí sinh nhắn trực tiếp cô Mai Hương- SĐT: 0904333500 để cập nhật thông tin)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • BGH;
  • Tổ Tiếng Anh;
  • GVCN khối 10, 11;
  • Học sinh khối 10, 11.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Thị Phương Thảo