Thông báo về việc học trực tuyến trên nền tảng MS TEAMS vào thứ Ba ngày 13/04/2021

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu Nhà trường xin thông báo:

  1. Đối tượng: Học sinh các lớp Ngoại ngữ 1 tiếng Anh khối 10 và 11
  2. Thời gian: Buổi sáng đối với khối 10 và buổi chiều đối với khối 11 theo TKB bình thường
  3. Nền tảng: Theo hệ thống các lớp môn học trên MS Teams

Các môn học khác học trên lớp bình thường theo TKB áp dụng từ ngày 12/04/2021

Đề nghị tất cả các em học sinh học trực tuyến nghiêm túc thực hiện nội quy của Nhà trường (đúng thời gian biểu, trang phục phù hợp, chuẩn bị đầy đủ thiết bị học tập, nghiêm túc học tập)

BAN GIÁM HIỆU