Thông báo về việc thành lập các đội tuyển nguồn HSG tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc khối 10 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc khối 10 năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10 chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung

2. Thời gian học: Từ ngày 19/10/2020 đến 12/5/2021. Dự kiến mỗi tuần học 01 buổi. Mỗi buổi 03 giờ (1 giờ = 60 phút).

3. Cách thức tuyển chọn và đăng ký học

3.1.  Đối với đội tuyển nguồn tiếng Anh:

+ Nhà trường sẽ tuyển chọn căn cứ trên kết quả thi đầu vào khối 10 môn tiếng Anh và xét nguyện vọng của học sinh.

+ Thời hạn công bố đội tuyển trên website: trước ngày 17/10/2020.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thu Hằng (GV tiếng Anh)

3.2.  Đối với đội tuyển nguồn tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc:

+ Học sinh đăng ký với giáo viên bộ môn dạy các lớp. Dựa trên kết quả đăng ký, Nhà trường sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển. 

+ Thời hạn đăng ký: 05/10/2020-14/10/2020.

+ Thời hạn công bố đội tuyển trên website: trước ngày 17/10/2020.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Yến (tiếng Nga); cô Nguyễn Thanh Vân (tiếng Pháp); cô Lê Thị Thanh Bình (tiếng Trung Quốc).

4. Kinh phí đóng góp: Theo sự thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và Nhà trường.

Chi tiết thông báo xem tại đây>>>