Công bố các văn bản chính thức về tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng công bố 3 văn bản chính thức về tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019.

 

Văn bản 1: 446/TB-ĐHNN: Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ.

Văn bản 2: 960/QĐ-ĐHNN: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 6.

Văn bản 3: 968/QĐ-ĐHNN: Ban hành Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THSC Ngoại ngữ.

Phụ huynh và học sinh xem thông tin chi tiết tại đây:

http://ulis.vnu.edu.vn/cong-bo-cac-van-ban-chinh-thuc-ve-tuyen-sinh-lop-6-truong-thcs-ngoai-ngu/

Кордильерские палочники – насекомые обычно зеленого цвета, похожие на богомола, но менее опасные и шустрые. Кордильерский же палочник – совсем не зеленый – а скорее чёрный, а если точнее – то разноцветный, особенно прекрасны самки! Больше про кордильерских палочников смотрите здесь – http://zverosite.ru/t.php?id=1.