Công nhận trúng tuyển thẳng và xác nhận nhập học kỳ thi tuyển sinh đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2018 công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với các thí sinh diện xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm học 2018 – 2019. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển theo số chứng minh thư nhân dân.

Thí sinh tra cứu kết quả và thông tin chi tiết tại link bên dưới:

http://ulis.vnu.edu.vn/cong-nhan-trung-tuyen-thang-va-xac-nhan-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqg-ha-noi-nam-2018/