Danh sách lớp khóa học khối 10 năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh sách phân lớp khối 10 năm học 2019-2020 như sau:

Danh sách các lớp chuyên tiếng Anh:

Lớp 10A1 /sites/default/files/u364/10a1_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A2 /sites/default/files/u364/10a2_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A3 /sites/default/files/u364/10a3_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A4 /sites/default/files/u364/10a4_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A5 /sites/default/files/u364/10a5_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A6 /sites/default/files/u364/10a6_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10A7 /sites/default/files/u364/10a7_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách các lớp chuyên Nga-Pháp-Trung- Đức- Nhật-Hàn:

Lớp 10B1 (Chuyên Nga - Đức) /sites/default/files/u364/10b1_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10B2 (Chuyên Nhật - Đức) /sites/default/files/u364/10b2_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10B3 (Chuyên Pháp - Trung) /sites/default/files/u364/10b3_2019_2020_khong_sbd.pdf

Lớp 10B4 (Chuyên Hàn - Trung) /sites/default/files/u364/10b4_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách lớp chuyên tiếng Pháp (10C): /sites/default/files/u364/10c_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách lớp chuyên tiếng Nhật (10D): /sites/default/files/u364/10d_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách lớp chuyên tiếng Trung (10E): /sites/default/files/u364/10e_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách lớp chuyên tiếng Đức (10G): /sites/default/files/u364/10g_2019_2020_khong_sbd.pdf

Danh sách lớp chuyên tiếng Hàn (10H) /sites/default/files/u364/10h_2019_2020_khong_sbd.pdf

 

Xem Thông báo lịch tựu trường tại đây http://www.davidtrauttman.com/tin-tuc/thong-bao-lich-tuu-truong-nam-hoc-2019-2020-co-dieu-chinh

BAN GIÁM HIỆU