Học sinh chuyên ngữ tựu trường vào sáng thứ Hai ngày 15/8/2011

Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo tới các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh lịch làm việc trong ngày tựu trường, thứ Hai ngày 15/8/2011, như sau:

- 7h30: Toàn trường tập trung tại sân trường

- 7h35: Các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới

-  8h00: Phát biểu chào mừng của cô Hiệu trưởng TS. Lê Thị Chính

-  8h45: Học sinh về lớp:

+ Gặp gỡ, làm quen với cô chủ nhiệm và các bạn

+ Nghe giới thiệu về các thầy cô giảng dạy tại lớp, giới thiệu về nhà trường, chương trình đào tạo tại PTCNN, về đặc điểm của lớp mình   

+ Viết sơ yếu lý lịch  tại lớp (theo mẫu)

+ Làm công tác tổ chức lớp: sắp xếp chỗ ngồi, chia tổ và cử cán bộ lớp...

+ Học nội qui học sinh PTCNN

+ Nghe phổ biến yêu cầu và đăng ký may đồng phục

+ Chép TKB học kỳ 1

+ Nghe quy định về ngoại ngữ 2, ngoại ngữ tăng cường và học toán bằng tiếng Anh

+ Đo đồng phục

Nhà trường áp dụng thời gian biểu mới trong năm học 2011-2012, theo đó tiết 1 bắt đầu từ 7:30 và tiết 5 kết thúc lúc 11:45. Thời gian ra chơi giữa 2 tiết học là 5 phút, riêng thời gian ra chơi giữa tiết 3 và tiết 4 là 15 phút.

 Ban Giám hiệu