Kế hoạch học online các môn Khoa học xã hội tuần từ 10/02 đến 16/02/2020

Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội như sau: 

1. Môn Ngữ Văn: 

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

2. Môn Lịch Sử: 

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

3. Môn Địa Lý

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

4. Môn Giáo dục công dân

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!