Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT và tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Công văn số 3313/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT và tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022:

Xem toàn văn công văn tại đây