Thông báo tổ chức kỳ thi HSG cấp ĐHQGHN và kỳ thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội các môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và chọn Đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia các môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội các môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và chọn Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình thi:

Theo Chương trình giáo dục Trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn Chuyên cấp Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Môn thi:    Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

3. Thời gian: Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật, cả ngày).

4. Địa điểm: Tầng 2, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 

5. Công bố kết quả:

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN sẽ công bố kết quả thi và ra quyết định thành lập Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và trình Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận Danh hiệu học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả thi sẽ được thông báo trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN và website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ-ĐHNN-ĐHQGHN trước ngày 20/10/2018.

Trân trọng thông báo./.