Thông báo về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018 vào trường, cụ thể vào đường link sau:

http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-ve-tuyen-thang-xet-tuyen-thang-va-uu-ti...

Lưu ý: Ngày 20/5/2018 là thời hạn nhận hồ sơ tuyển thẳng vè xét tuyển thẳng của Sở GD&ĐT các địa phương. Kết quả được công bố trước 17h ngày 20/7/2018 trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (www.ulis.vnu.edu.vn). 

FLSS Media