Tra cứu phòng thi và số báo danh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 2019

Trường ĐHNN - ĐHQGH thông báo danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ngày 26/5/2019).

Nếu có sai sót về Môn thi ngoại ngữ, Ngành đăng ký, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, thí sinh nhắn tin đề nghị sửa thông tin gửi tới số điện thoại 0979292969 (nội dung gồm: số báo danh, số hồ sơ, họ tên, ngày sinh và nội dung đề nghị sửa) hoặc đến trực tiếp phòng  Đào tạo, 107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN  từ ngày 16/05/2019 đến hết ngày 20/05/2019. 

Thí sinh tra cứu số báo danh và phòng thi và các thông tin chi tiết về kỳ thi tại đây:

http://ulis.vnu.edu.vn/tra-cuu-phong-thi-va-so-bao-danh-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-chuyen-ngoai-ngu-ngay-26-05-2019/

Lưu ý:

* Link đính kèm sơ đồ phòng thi và sơ đồ bố trí chỗ để xe.

– Lịch thi: Chủ nhật ngày 26/05/2019

Sáng:

08h00: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

09h00-11h00: Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

 
Chiều: 13h30: Tập trung thí sinh      
  14h00: Thi môn đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.
  15h30-16h30: Thi môn đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội